143/2021. (III.27.), 144/2021. (III.27.) és 145 Kormányrendelet

 

Tisztelt Lakosság!

 

 

 

Ezúton tájékoztatom Önöket a Kormány 2021. március 27-én megjelent 143/2021. (III.27.), 144/2021. (III.27.) és 145 Kormányrendeleteiről az alábbiak szerint:

 

A szigorított védelmi intézkedést 2021. április 8-ig fenntartják.

 

 

 

A 2,5 milliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadása után:

 

-          A kijárási tilalom időszaka este 10 és reggel 5 óra közötti időszak.

 

-          A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.

 

-          A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani.

 

-          A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele.

 

-          Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

 

-          Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenesszigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás.

 

-          Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet – beleértve a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet – az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.

 

-          A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig – megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

 

-          A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.

 

-          A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.

 

-          Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a (4)–(6) bekezdés szerinti számítás eredményeként egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.

 

Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy

 

a) a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,

 

b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen,

 

c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és

 

d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

 

 

 

A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

 

A Kormány az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünetet megszünteti, az iskolákban rendes munkarend szerinti tanítás lesz 2021. április 19. napjától.

 

 

 

Poroszló, 2021. március 30.

 

                                                                                               dr. Váradi Ágnes s.k.

 

                                                                                                          jegyző