Mezőgazdasági utak stabilizálása Sarudon

Kedvezményezett neve: SARUD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21
kódszámú felhívás alapján
A projekt címe: Mezőgazdasági utak stabilizálása Sarudon
Ügyfél-azonosító: 1003280849
Projekt azonosítója: 3297783269
Igényelt támogatás: 262 302 310 Ft
Önerő - Saját forrás: 13 805 385 Ft
Projekt teljes költsége: 276 107 695 Ft

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tervezett időtartama: 2021.09.01. – 2022.04.30.

A projekt bemutatása:

Sarud község képviselőtestülete határozatot hozott, hogy Sarud
település déli és nyugati részén elhelyezkedő földterületek
feltáró földútjait, illetve annak szakaszait mechanikai
stabilizációval látja el. A fenti utak szántóföldek és legelők
megközelítését segítik. Összesen 6 db földút stabilizációja
történik meg 8569 folyóméter hosszban és 4,5 méter szélességben.
A földutakat 30 cm vastagságban zúzottkővel stabilizáljuk. A
stabilizációt kétoldali 1,0 m széles tömörített padkával
megtámasztjuk. A fejlesztés részletes szakmai tartalmának
bemutatása: Sarud község képviselőtestülete határozatot hozott,
hogy Sarud település déli és nyugati részén elhelyezkedő
földterületek feltáró földútjait, illetve annak szakaszait
mechanikai stabilizációval látja el. A fenti utak szántóföldek és
legelők megközelítését segítik. Összesen 6 db földút
stabilizációja történik meg 8569 folyóméter hosszban és 4,5
méter szélességben.  A fa- és cserjeirtást, illetve
gyomtalanítást követően a földutat 20 cm vastagságban M56-os
zúzottkővel és 10 cm vastag M22-es kiékelő kővel szükséges
stabilizálni. A tervezett stabilizációt kétoldali 1,0 - 1,0 m
széles tömörített földanyagú padkával szükséges megtámasztani.
A földúton keletkező csapadékvíz elvezetéséről az egy-, néhol
kétoldali, jól karban tartott földmedrű árokrendszer gondoskodik.

Összesen 6 darab földút kerül fejlesztésre a következőképpen:

Az 1. sz. stabilizálandó földútszakasz a belterületi Táncsics út
burkolt végétől (Jókai úti csatlakozás) indul és tart a 2+030
végszelvényig.

A 2. sz. stabilizálandó földút az 1. sz. földút 1+310
szelvényének bal oldalából indul és tart az 1+660 végszelvényig.


A 3. sz. stabilizálandó földút a 3213 sz. ök. út 12+245
szelvényének jobb oldalából indul ki és tart az 1. sz. földút
1+821 szelvényének jobb oldaláig.

A 4. sz. stabilizálandó földút szakasz a Hídvégi útból ágazik
le és tart a 0+390 végszelvényig.

Az 5. sz. stabilizálandó földút a 4. sz. földút 0+150
szelvényének bal oldalából indul és tart a 0+172 végszelvényig.


A 6 sz. stabilizálandó földút szakasz szintén a 4 sz. földút
0+269 szelvényének jobb oldalából ágazik le és tart a
Bábere-csatorna keresztezésénél lévő 1+200 végszelvényig.

A stabilizálandó mezőgazdasági utak hossza:

1. sz. földút: 2.030 m;

2. sz. földút: 1.660 m;

3. sz. földút: 3.117 m;

4. sz. földút: 390 m;

5. sz. földút: 172 m;

6. sz. földút: 1.200 m;  összesen: 8.569 méter.

A tervezett felületek a következőképpen alakulnak:

1. sz. földút: 9.135 m2 (folyópálya)

2. sz. földút: 7.498 m2 (folyópálya + lekerekítő ívek)

3. sz. földút: 14.082 m2 (folyópálya + lekerekítő ívek)

4. sz. földút: 1.783 m2 (folyópálya + lekerekítő ívek)

5. sz. földút: 802 m2 (folyópálya + lekerekítő ívek)

6. sz. földút: 5.428 m2 (folyópálya + lekerekítő ívek)

összesen: 38.728 m2.

Mind a vízszintes, mind a magassági vonalvezetés stabilizáció
jellegéből adódóan értelemszerűen követi a meglévő állapotot.
A kivitelezést úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb
mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a
környezetkárosítást.