Felhívás partnerségi véleményezésre

 

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE

 

(Sarud Község  településrendezési eszközeinek  módosítása három helyszínre vonatkozóan tárgyalásos eljárás keretében)

 

 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX-es törvény 69. pontjára foglaltakra tekintettel az alábbi módon teszek lehetőséget partnerségi véleményezésre:

 

-       a helyi önkormányzat partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le,

 

-       az egyeztetés során a vélemény nyilvánítás kizárólagosan elektronikus úton történik, ezért az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül email útján lehet megtenni,

 

-       elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján közzétett szakmai tájékoztató.

 

A véleményezési dokumentáció a községi honlapon a http://sarud.hu/telepulesszerkezeti-tervenek-es-helyi-epitesi-szabalyzat... tekinthető meg.

A módosuló helyi építési szabályzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 42. § szerinti tárgyalásos eljárással fog történni.

Észrevételeiket megtehetik írásban elektronikus levélben a polgarmester@sarud.hu e-mail címen legkésőbb 2022. június 30. 16.00 óráig.

 

A módosításról a Képviselő-testület előzetesen állást foglalt, s döntött a 23/2022. (III. 9.) ök. határozatában arról, hogy módosítja a hatályban lévő településrendezési eszközeit az 525/45, 0479-1572, illetve az 1312-1313 hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában. Döntött továbbá arról is, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az érintett ingatlanokat, s ennek következtében tárgyalásos eljárással kívánja lefolytatni a módosítást.

 

Kérem az egyeztetési eljárásban részt venni kívánó partnerek véleményét a honlapon megtalálható tájékoztató dokumentációban szereplő módosításokkal összefüggésben.

 

A módosítások célja: önkormányzati tulajdonú terület lakóterületté való átminősítése, változtatási tilalommal rendelkező különleges strand terület hétvégiházas ill. üdülőházas területi besorolásra történő változtatása, valamint két hétvégiházas telek építési helyének meghatározása. A módosítások lakossági, tulajdonosi kérések és önkormányzati elhatározások összehangolása, teljesítése érdekében történik.

 

 

 

Sarud, 2022. június 15.                                             Tilcsik István

 

Sarud polgármestere