POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÁS

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÁS


Kücsön Gyula, Sarud Önkormányzatának Képviselő-testületi tagja tényekre hivatkozva tagadja, hogy tartozása áll fenn Sarud Önkormányzata felé.


A törvényi előírások sajnos nem teszik lehetővé, hogy a Testületi ülésen zárt napirendként tárgyalt teljes jegyzőkönyvet a nyilvánosság elé tárjam, de bemutatom a 2023. február 20-i Testületi ülés jegyzőkönyvi kivonatát, amely hitelt érdemlően igazolja azon állítást, hogy Képviselő Úrnak igenis van tartozása Sarud Önkormányzata felé.


Lehet a szavakon lovagolni, de nem az a lényeg, hogy milyen jogcímen kerül befizetésre egy összeg, hanem az, hogy amennyiben elismerem az összeg befizetésére vonatkozó kötelezettségemet, akkor azt teljesítenem is kell. Ezt történt 2023. február 20-án, ahol Kücsön Gyula képviselő, mint a strandot üzemeltető Kalandpart Kft. ügyvezetője a képviselő-testületi tagok javaslatai közül elfogadta azt a lehetőséget, amelyben vállalja, hogy a visszafizetendő összeg 50 százalékát 2023. február 28. napjáig megfizeti.


Ez az összeg a mai napig nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára, ezért a 2024. április 27-én tartott testületi ülésen hat jelenlévő képviselő, hat egybehangzó igen szavazattal megszavazta, hogy az Önkormányzat a követelésének végrehajtására bírósági úton juttasson érvényt.


Sarud, 2024. május 28.


Tilcsik István
polgármester