Szálláshely minősítés

 

Szálláshely minősítés

 

A 2022. január 1-jétől újonnan induló kereskedelmi- és a magánszálláshelyek, egyéb szálláshelyek működésének előfeltétele a nemzeti szálláshely-minősítési rendszerben meghatározott minőségi fokozatnak való megfelelés

 

 

 

A szállodák és a panziók által már megszerzett védjegyek érvényessége nem változik, a kötelező minősítés bevezetése fokozatosan történik meg 2022. január 1-jétől.

 

 

 

A továbbiakban az újonnan induló kereskedelmi- és a magánszálláshelyek, egyéb szálláshelyek működésének előfeltétele lesz a nemzeti szálláshely-minősítési rendszerben meghatározott minőségi fokozatnak való megfelelés, azaz az adott szálláshely minőségi fokozatának ellenőrzött és igazolt megléte, az 1-5 csillagos rendszerben.

 

 

 

Az új rendszer eredményeként a jövőben kizárólag a minősítéssel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek, magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek működhetnek a piacon. Így, a jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek.

 

 A minősítési eljárásokat a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft., független szakértők közreműködésével végzi.

 

 

 

A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától,

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatás bejelentésének kötelező melléklete lesz a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum. A szálláshely-szolgáltató ezzel a nyilatkozattal együtt teszi meg bejelentését a jegyzőhöz. A jegyző a szálláshely-szolgáltatót a minősítő szervezet által megállapított minőségi fokozatnak megfelelően veszi nyilvántartásba.

 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében. A szálláshely-minősítési eljárás nem minősül közigazgatási hatósági ügynek, arra az Ákr. szabályait nem kell alkalmazni. A szálláshely-minősítési eljárás szabályai és szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre.

 

 A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek.
A szálláshely szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.

 

 

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett jegyzői nyilvántartás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölésén kívül minőségi fokozatba sorolását is tartalmazza.

 

 

 

A jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához ez az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésekben elsősorban az Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft-t rendeli ki.

 

 

 

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek az első szálláshely-minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – regisztrálniuk kell:

 

- szállodának, panziónak 2021. december 31-ig,
- kempingnek, üdülőház telepnek, közösségi szálláshelynek 2022. június 30-ig,
- magánszálláshelynek, egyéb szálláshelynek 2023. január 1-ig.

 

 

 

Amennyiben a szálloda vagy panzió rendelkezik érvényes minősítéssel, úgy a fentiekben Új meghatározott időpontig azt igazolnia kell a szálláshely-minősítő szervezet felé. A már megszerzett minősítések érvényesek. A minősítések felülvizsgálatára szálláshelytípustól függetlenül 3 évenként kerül sor.

 

 Az önértékelést a vonatkozó rendszerüzenet kézhezvételétől számított 45 munkanapon belül köteles elvégezni a szálláshely. Az önértékelés lezárása után - már működő szálláshely esetében - 120 munkanapon belül kerül sor a helyszíni ellenőrzésre.

 

 Újonnan létesítendő szálláshely esetében az üzemeltető dönti el, hogy mennyi idő alatt végzi el az önértékelést, ettől számított 15 munkanapon belül kerül sor a helyszíni ellenőrzésre.

 

 Az első kötelező minősítés díját a magyar állam minden szálláshely esetében átvállalja.

 

 

 

 Minden további fontos információ megtalálható az alábbi honlapon: https://www.szallashelyminosites.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

Poroszló, 2022. január 20.

 

 

 

 

 

                                                                                          Dr. Váradi Ágnes s.k.

 

 

 

                                                                                                       jegyző